จัดการประเภทเตียง

ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการประเภทเตียง โดยการเพิ่ม ลบ คัดลอก ค้นหา กำหนดสถานะการแสดงให้กับประเภทเตียงได้ สามารถอธิบายความหมายของปุ่ม ต่างๆในแถบ แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ดังรูป

1. ลำดับประเภทเตียง : แสดงลำดับที่อ้างอิงในประเภทเตียงตามเงื่อนไขที่ใช้ค้นหา

2. ชื่อประเภทเตียง : แสดงชื่อประเภทเตียงแต่ละรายการ

3. คน : ผู้ใหญ่ : แสดงจำนวนผู้ใหญ่สำหรับประเภทเตียงแต่ละรายการ

4. คน : เด็ก : แสดงจำนวนผู้เด็กสำหรับประเภทเตียงแต่ละรายการ

5. ใช้งาน : แสดงจำนวนการใช้งานประเภทเตียงแต่ละรายการ

6. วันที่แก้ไข : แสดงวันที่แก้ไขแต่ละรายการ

7. สถานะ : สามารถกดเปิด/ปิดการแสดงประเภทห้องพักในหน้ารายการประเภทห้องพัก Frontend

8. เครื่องมือ : เครื่องมือจัดการประเภทเตียง มีดังนี้

- “ ” ประวัติรายละเอียดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรายการของประเภทเตียง

- “” การแก้ไขประเภทเตียง

- “ ” การลบประเภทเตียงทีละรายการ

Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์