ห้องพัก

ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลห้องพัก โดยการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขห้องพักในระบบ สามารถกำหนดประเภทเตียงให้แต่ละประเภทห้องพักได้ ซึ่งจะได้อธิบายต่อไปในขั้นตอนการเพิ่มประเภทห้องพัก แถบจัดการประเภทห้องพัก สามารถอธิบายความหมายของปุ่มต่างๆในแถบได้ดังนี้

หัวข้อย่อย

Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์