จัดการโปรโมชั่น

ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการโปรโมชั่น โดยการเพิ่ม ลบ ค้นหา กำหนดสถานะการใช้งานให้กับโปรโมชั่นได้ สามารถอธิบายความหมายของปุ่ม ต่างๆในแถบ แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ดังรูป

1. ลำดับโปรโมชั่น : แสดงลำดับที่อ้างอิงในโปรโมชั่นตามเงื่อนไขที่ใช้ค้นหา

2. รหัสโปรโมชั่น : แสดงรหัสโปรโมชั่นแต่ละรายการ

3. ชื่อโปรโมชั่น : แสดงชื่อโปรโมชั่นแต่ละรายการ

4. ส่วนลด : แสดงจำนวนส่วนลดโปรโมชั่นแต่ละรายการ

5. ประเภทโปรโมชั่น : แสดงประเภทโปรโมชั่นแต่ละรายการ

6. เงื่อนไขโปรโมชั่น : แสดงเงื่อนไขโปรโมชั่นแต่ละรายการ

7. ใช้แล้ว / โค้วต้า : แสดงจำนวนการใช้โปรโมชั่น/การจำกัดโปรโมชั่นแต่ละรายการ

8. วันที่เริ่มต้น : แสดงวันที่เริ่มต้นโปรโมชั่นแต่ละรายการ

9. วันที่สิ้นสุด : แสดงวันที่สิ้นสุดโปรโมชั่นแต่ละรายการ

10. สถานะ : แสดงสถานะโปรโมชั่นแต่ละรายการ

11. ใช้งาน : สามารถเปิด/ปิดการใช้งานโปรโมชั่นแต่ละรายการ

12. จัดการ : เครื่องมือจัดการโปรโมชั่น มีดังนี้

- “ ” ประวัติรายละเอียดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรายการโปรโมชั่น

- “” การแก้ไขโปรโมชั่น

- “ ” การลบโปรโมชั่น

Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์