จัดการประเภทห้องพัก

ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลห้องพัก โดยการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขห้องพักในระบบ สามารถกำหนดประเภทเตียงให้แต่ละประเภทห้องพักได้ ซึ่งจะได้อธิบายต่อไป ในขั้นตอนการเพิ่มประเภทเตียง แถบจัดการประเภทเตียง สามารถอธิบายความหมายของปุ่มต่างๆในแถบ แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ดังรูป

Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์