การจัดการรูปภาพลายน้ำ

1. ปุ่มบันทึก : ใช้สำหรับบันทึกการจัดการรูปภาพลายน้ำเมื่อทำรายการเสร็จสิ้น

2. เกี่ยวกับรูปภาพ : เป็นส่วนแสดงรายละเอียดของรูปภาพลายน้ำ

- ลิงก์รูปตัวอย่าง : ลิงก์ตัวอย่างรูปภาพที่ใส่ลายน้ำ

- ความปลอดภัย : ค่าความปลอดภัยในการใส่ลายน้ำ โดยการตั้งค่า

3. การตั้งค่า

- ใช้ภาพลายน้ำ: เลือกเปิด หรือ ปิดการใช้ลายน้ำ

- สีพื้นหลังรูป : เป็นการตั้งค่าสีพื้นหลังรูปภาพขนาดโชว์ภาพ Pop-up

4. ตั้งค่าลายน้ำ

- ความสว่าง : เป็นการตั้งค่าความโปร่งใสของรูปภาพที่นำมาใช้เป็นภาพลายน้ำ

- ตำแหน่ง : เป็นการตั้งค่าตำแหน่งของรูปภาพลายน้ำ โดยสามารถเลือกได้ 10 แบบ

- ใช้ภาพลายน้ำ : คลิกปุ่ม “เพิ่มไฟล์” เพื่อเลือกภาพที่จะนำมาเป็นภาพลายน้ำ

Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์