จัดการสมาชิก

ระบบสมาชิก เป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการสมาชิก รูปแบบการแสดงผลหน้าการสมัครสมาชิก โดยจัดการผ่านระบบงานส่วนหลัง (Backend) เป็นส่วนที่ใช้สำหรับเรียกดูข้อมูลสมาชิกทั้งหมดในระบบ สามารถทำการเพิ่มข้อมูลสมาชิกใหม่ และแก้ไขข้อมูลสมาชิกได้ โดยผู้ที่มีสิทธิ์เข้าใช้จะต้องมีสิทธิ์การเข้าถึง (Role) ซึ่งจะเป็นผู้ดูแลระบบเท่านั้น

หัวข้อย่อย

Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์