รายการสั่งซื้อแพ็กเกจ

เป็นส่วนแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อแพ็กเกจ ที่ผู้ดูแลระบบได้ทำการสั่งซื้อไว้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ดังรูป

Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์