ร้านอาหาร

ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลเมนูอาหาร โดยการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขเมนูอาหารในระบบ สามารถกำหนดหมวดหมู่อาหารให้แต่ละเมนูอาหารได้ ซึ่งจะได้อธิบายต่อไป ในขั้นตอนการเพิ่มเมนูอาหาร แถบจัดการเมนูอาหาร สามารถอธิบายความหมายของปุ่มต่างๆในแถบได้ดังนี้

หัวข้อย่อย

Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์