จัดการเมนูอาหาร

ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลเมนูอาหาร โดยการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขเมนูอาหารในระบบ สามารถกำหนดหมวดหมู่อาหารให้แต่ละเมนูอาหารได้ ซึ่งจะได้อธิบายต่อไป ในขั้นตอนการเพิ่มหมวดหมู่อาหาร แถบจัดการหมวดหมู่อาหาร สามารถอธิบายความหมายของปุ่มต่างๆในแถบ แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ดังรูป

Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์