API Connect

API คือ ตัวกลางในการเชื่อมต่อจากระบบของ SoGoodWeb ไปสู่อีกระบบหนึ่ง เพื่อให้ซอฟท์แวร์ภายนอก ข้าถึงและสามารถอัพเดทข้อมูลกันได้ สามารถเลือกการใช้งาน API ดังต่อไปนี้

Omise API ใช้สำหรับรับชำระเงินผ่านบัตรเดบิตและบัตรเครดิต เชื่อมกับระบบของ sogoodweb (อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทาง Omise)

1. ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบของ Omise :คลิกที่นี่หากยังไม่มีบัญชีให้สมัครบัญชีกับ Omise ก่อน

- เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการ (บัญชีจริง,บัญชีทดลอง)

- คลิกเมนูตั้งค่า

- คลิกเมนู Keys : ระบบจะแสดง Key ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อ API

- นำ Key ที่ได้ใน หมายเลข 4 และ 5 ไปใส่ในหน้าตั้งค่า API ของ SoGoodWeb

2. เข้าไปที่เมนู ตั้งค่าเว็บไซต์ ของ SoGoodWeb แล้วเลือก API connect กดเพิ่ม

3. ในช่อง App Name เลือก Omise

- นำ Keys ที่ได้จากระบบของ Omise มาใส่ในช่องหมายเลข 1

- เลือกระบบที่ต้องการใช้งานรับชำระเงินด้วย Omise

- ใส่หมายเหตุ หรือไม่ระบุก็ได้

SCB API ใช้สำหรับการรับชำระเงินผ่านบัตรเดบิต, บัตรเครดิต, SCB APP และการรับชำระเงินผ่าน QR Code

1. สมัครใช้บริการ อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครใช้บริการได้ที่ คลิกที่นี่

2. เมื่อสมัครใช้บริการผ่านแล้ว : เข้าไปที่เมนู ตั้งค่าเว็บไซต์ ของ sogoodweb แล้วเลือก api connect กดเพิ่ม

3. ในช่อง App Name เลือก SCB API

- API Type : เลือกประเภทของบัญชี

- API Key : กรองข้อมูลการเชื่อมต่อ API ที่ได้มาจากธนาคาร

- รูปแบบการรับชำระเงิน : เลือกรูปแบบการรับชำระเงิน

- เปิดปิดการใช้งาน : เลือกระบบที่ต้องการจะรับชำระเงินด้วย SCB API

PaySolutions API ใช้สำหรับการรับชำระเงินผ่าน บัตรเดบิต, บัตรเครดิต, Internet Banking, PromptPay, True Money Wallet, AliPay, WeChat Pay (อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทาง PaySolutions)

1. สมัครใช้บริการได้ที่ คลิกที่นี่

- เลือกเมนู จัดการข้อมูลร้านค้า

- เลือกตั้งค่าเบื้องต้น

- เลือกสกุลเงินสำหรับรับชำระเงิน

- เลือกเมนู จัดการเมนูร้านค้า (หมายเลข 1)

- เลือก ส่งค่ากลับเว็บไซต์หลัก (หมายเลข 2)

- เลือก ใช่ เพื่อเปิดการใช้งาน Post Back URL (หมายเลข 3)

- กำหนด URL ที่จะให้เปิดหลังจากชำระเงินสำเร็จ (หมายเลข4)

- นำ PostBack URL ที่ได้จากระบบของ SoGoodWeb มากรอกในช่องหมายเลข 5

- กด Submit เพื่อบันทึกการตั้งค่า (หมายเลข 6)

2. เข้าไปที่เมนู ตั้งค่าเว็บไซต์ ของ SoGoodWeb แล้วเลือก API connect กดเพิ่ม

3. ในช่อง App Name เลือก Paysolutions และตั้งค่า Paysolutions

- กรอกรหัสร้านค้าของ Paysolution

- เลือกสกุลเงิน

- เมื่อเลือกระบบที่ต้องการใช้ Paysolution จะมีลิงค์ Postback url แสดง ให้ copy ลิงค์นี้ไปใส่ในช่อง Postback url ของระบบ Paysolution

Google reCAPTCHA V.3 ใช้สำหรับการคัดกรอง Spam ที่เข้ากรอกข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ (อัตราค่าบริการ ฟรี สำหรับการส่งคำขอตรวจเช็ค spam ไม่เกิน 1 ล้านครั้งต่อเดือน หากมากกว่านั้น ราคาขึ้นอยู่กับทาง Google reCAPTCHA กำหนด)

1. ต้องลงทะเบียนใช้งาน Google reCAPTCHA คลิกที่นี่ และเมื่อเข้าสู่ระบบของ Google reCAPTCHA

- ป้ายกำกับ : กรอกข้อมูลระบุชื่อให้กับการตั้งค่า Google reCAPTCHA

- ประเภท reCAPTCHA: ระบุเวอร์ชันของ reCAPTCHA ให้เลือกเวอร์ชัน 3

- โดเมน : ระบุชื่อโดเมนของเว็บไซต์ที่ต้องการใช้งาน

- เจ้าของ : หากต้องการเพิ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงระบบ Google reCAPTCHA ของโดเมนนี้สามารถเพิ่มในช่องนี้ได้

- ยอมรับข้อกำหนด : เมื่ออ่านข้อกำหนดในการให้บริการของ reCAPTCHA เรียบร้อยแล้ว ให้กดยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ

- ส่งการแจ้งเตือนให้เจ้าของ : หากต้องการรับการแจ้งเตือนหาก Google ตรวจพบปัญหาในเว็บไซต์ เช่น ข้อผิดพลาดจากการกำหนดค่าที่ไม่ถูกต้องหรือมีการเข้าชมที่น่าสงสัยเพิ่ม

2. เมื่อบันทึกการตั้งค่าแล้วจะแสดงข้อมูลดังภาพ

3. ไปที่เมนู ตั้งค่าเว็บไซต์ ของ SoGoodWeb แล้วเลือก API connect กดเพิ่ม

4. ในช่อง App Name เลือก Google reCAPTCHA v.3

- PublicKey : นำข้อมูลคีย์ของเว็บไซต์ ที่ได้มาจากขั้นตอนก่อนหน้ามาใส่ในช่องนี้

- SecretKey: นำข้อมูลคีย์ลับ ที่ได้มาจากขั้นตอนก่อนหน้ามาใส่ในช่องนี้

- ระดับคะแนนความปลอดภัย : เลือกระดับความปลอดภัยในการคัดกรอง spam สามารถเลือกได้ตั้งแต่ ระดับต่ำสุดคือ 0.5 ไปจนระดับสูงสุดคือ 1 ค่าเริ่มต้นตั้งไว้ที่ระดับ 0.7

Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์