ตั้งค่าอีเมล์

การตั้งค่าอีเมล์เพื่อระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ ซึ่งสามารถระบุอีเมล์ได้มากกว่า 1 รายการ โดยการตั้งค่าการส่งอีเมลมีดังรูป

1. From Name :ชื่อของเจ้าของเว็บไซต์

2. From Email : อีเมลของเจ้าของเว็บไซต์

3. Reply-To Email : ตอบกลับไปหาผู้ส่งข้อความมา

4. To Emails : ตอบกลับไปหาอีเมลที่ระบุในช่องว่าง

5. Cc Emails : สำหรับใส่อีเมลของผู้ที่เจ้าของเว็บไซต์อยากให้รับรู้เรื่องด้วย แต่อาจไม่ใช่ตัวหลักในการสนทนา

6. Bcc Emails : สำหรับใส่อีเมลผู้ที่เจ้าของเว็บไซต์อยากให้รับรู้ด้วย โดยไม่มีผู้อื่นในอีเมลฉบับนั้น รู้ว่าคนๆ นี้ได้อ่าน Email ฉบับนี้อยู่

Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์