ตั้งค่าอีเมล์

fjrigjwwe9r0sgHelp:DetailTH

การตั้งค่าอีเมล์เพื่อระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ ซึ่งสามารถระบุอีเมล์ได้มากกว่า 1 รายการ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ดังรูป

คลิกที่ “” ตามจำนวนอีเมล์ที่ต้องการลบ ดังรูป

หมายเหตุ

- ระบบจะแสดง Pop-up เพื่อยืนยันการทำรายการให้คลิกปุ่ม “ยอมรับ”

Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์