ตั้งค่าเว็บไซต์

การตั้งค่าเว็บไซต์ เป็นการกำหนดชื่อเว็บไซต์ โดยจัดการผ่านระบบงานส่วนหลัง (Backend) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์,ภาษาของเว็บไซต์ และการกำหนด Keyword ประเภทของเว็บไซต์ของคุณ ใน SEO เพื่อให้เว็บไซต์ติดอันดับการค้นหา

หัวข้อย่อย

Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์