เปลี่ยนภาษา

ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกเมนู “ภาษา” ได้ โดยการเลือกเมนู “ตั้งค่าเว็บไซต์” จากนั้นเลือก “ภาษา” จะปรากฏหน้าจอที่ใช้สำหรับจัดการภาษา สำหรับให้ผู้ดูแลระบบเลือกใช้ภาษาในเว็บไซต์ของตัวเองโดยเลือกจากภาษาเริ่มต้นที่มีให้เลือกจากทาง SoGoodWeb โดยสามารถแบ่งออกเป็น 9 หัวข้อ ดังรูป

Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์