ระบบแคมเปญ

ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการแคมเปญสินค้า โดยการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขแคมเปญในระบบ แถบจัดการแคมเปญ สามารถอธิบายความหมายของปุ่มต่างๆในแถบ แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ดังรูป

Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์