สินค้า

ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลสินค้า โดยการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขสินค้าในระบบ สามารถกาหนดหมวดหมู่ให้แต่ละสินค้าได้ ซึ่งจะได้อธิบายต่อไปในขั้นตอนการเพิ่มสินค้า แถบจัดการสินค้า สามารถอธิบายความหมายของปุ่มต่างๆในแถบได้ดังนี้

หัวข้อย่อย

Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์