รายการสั่งซื้อสินค้า

ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการรายการสั่งซื้อภายในร้าน โดยจะแสดงรายการสั่งซื้อเรียงตามวันที่มีการสั่งซื้อ สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดเพื่อตรวจสอบรายการและสถานะ รวมทั้งส่งการตอบรับระหว่างผู้ซื้อสินค้าได้ แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ดังรูป

Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์