รูปแบบการจัดส่งสินค้า

เป็นการตั้งค่าที่ใช้เป็นค่าเริ่มต้นของการคิดค่าจัดส่งสินค้าในหมวดหมู่ที่เลือกตั้งค่าตามระบบสินค้า โดยรูปแบบที่ใช้ คือจะใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่าจัดส่งอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้มีการสั่งซื้อสินค้าเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามที่กำ หนด แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ดังรูป

Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์