เลย์เอาต์

หน้าจอจัดการเลย์เอาต์ เป็นหน้าจอสำหรับการเลือกใช้ และจัดการ ในส่วนของการวาง Layout ของเว็บไซต์โดยรวม สามารถแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ดังรูป

1. หน้า : แสดงชื่อหน้าเว็บไซต์

2. Layout : แสดงรูปแบบ Layout ที่เลือก

3. ใช้งาน : แสดงการใช้งาน “” หรือ ไม่ใช้งาน “” ของเลย์เอาต์

4. จัดการ : มีรายการดังนี้

- ปุ่มประวัติ : คลิกที่ “” ตรงรายการเลย์เอาต์ที่ต้องการดูประวัติ

- ปุ่มแก้ไข : คลิกที่ “” ตรงรายการเลย์เอาต์ที่ต้องการแก้ไข

- ปุ่มลบ : คลิกที่ “ ” ตรงรายการเลย์เอาต์ที่ต้องการลบ

Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์