Mock up คืออะไร?

Mock up คืออะไร?

Mock up คืออะไร?

Mock up คือ การร่างแบบเว็บไซต์คร่าวๆเพื่อให้การคุยงานกับลูกค้าเข้าใจตรงกันและเห็นภาพได้ชัดเจน สามารถปรับแก้ไขให้เกิด
ความเข้าใจตรงกัน เมื่อเราคิดจะเริ่มต้นทำเว็บไซต์ขึ้นมาหนึ่งเว็บ จะต้องมีการร่างแบบออกมาก่อนที่จะสร้างเว็บไซต์นั้นๆ ซึ่งเว็บไซต์ส่วนใหญ่ต้องทำ เพื่อต้องการสื่อสิ่งที่เว็บไซต์ต้องการนำเสนอข้อมูลให้มากที่สุด

ทำไมต้อง Mock up?

เนื่องจากจินตนาการของเรามี มากมาย การวางภาพและรูปแบบออกมาสามารถบ่งบอกให้เรารู้ได้ว่าสิ่งที่ คิดวาดไว้ในใจนั้น มีความ
เหมาะสมหรือไม่ เราก็จะเห็นภาพของเว็บไซต์ได้เด่น ชัดขึ้น อธิบายลักษณะเว็บไซต์ที่ต้องการได้ดีขึ้น และตัวร่างแรกนั้น จะสามารถเป็นตัวอ้างอิง ในหลายๆ จังหวะของการออกแบบจริงได้
 40870
ผู้เข้าชม
Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์