ระบบบทความ

ระบบบทความของ SoGoodWeb

ตั้งค่าบทความแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

การแสดงรายการหมวดหมู่

การแสดงรายละเอียดหมวดหมู่ของบทความ จะต้องมีการเลือกรูปแบบการ แสดงผลของบทความ กำหนดจำนวนการแสดงผลต่อหน้า และเลือกการ เรียงลำดับการแสดงผล

การแสดงรายการหมวดหมู่

เรียงโดย

สามารถกำหนดได้ว่าจะแสดงรายการหมวดหมู่บทความโดยเรียงตามอะไร

การเรียงเนื้อหาในเว็บ

รูปแบบการแสดงผล

สามารถกำหนดได้ว่าจะแสดงรายการในรูปแบบไหน โดยจะแสดงตัวอย่างจริงตามรูปแบบที่ผู้ใช้เลือกก่อนบันทึก

รูปแบบการแสดงผลในเว็บ

การแสดงรูปภาพรายการ

สามารถเลือกอัตราส่วนของขนาดภาพ เป็น สี่เหลี่ยมจัตุรัส แนวนอน หรือ แนวตั้ง

จำนวนรายการต่อหน้า

สามารถกำหนดได้ว่าจะให้แสดงกี่รายการต่อหน้า

การแสดงรายการบทความ

จะสามารถตั้งค่าและกำหนดสิทธิ์ต่างๆ ในการใช้งานการแสดงรายละเอียดบทความเมื่อกดปุ่มตั้งค่า จะปรากฎหน้าจอดังต่อไปนี้

ตั้งค่าระบบบทความ

ผู้ใช้คลิกปุ่ม ระบบแสดงแบบฟอร์มให้ผู้ใช้กำหนดการตั้งค่า

เรียงโดย

สามารถกำหนดได้ว่าจะแสดงรายการหมวดหมู่บทความโดยเรียงตามอะไร

รูปแบบการแสดงผล

สามารถกำหนดได้ว่าจะแสดงรายการในรูปแบบไหน โดยจะแสดงตัวอย่างจริงตามรูปแบบที่ผู้ใช้เลือกก่อนบันทึก

การแสดงรูปภาพรายการ

สามารถเลือกอัตราส่วนของขนาดภาพ เป็น สี่เหลี่ยมจัตุรัส แนวนอน หรือ แนวตั้ง

จำนวนรายการต่อหน้า

สามารถกำหนดได้ว่าจะให้แสดงกี่รายการต่อหน้า

ระบบบทความที่เกี่ยวข้อง

เปิด/ปิด การใช้งาน
สามารถเลือก เปิด/ปิด การใช้งาน ระบบบทความที่เกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงโดยใช้ Tag
ส่วนสำหรับระบุการเชื่อมโยงว่าจะใช้การเชื่อโยงโดน Tag หรือกำหนดเองถ้า กำหนดเอง จะใช้ข้อมูลบทความที่เกี่ยวข้องในหน้าการเพิ่มหรือแก้ไขบทความ
การเรียงลำดับการแสดงบทความเกี่ยวข้อง
ส่วนสำหรับระบุรูปแบบการเรียงลำดับการแสดงบทความที่เกี่ยวข้องว่า จะเรียงตามอะไร เช่น เรียงตามจำนวนผู้เข้าชม เรียงตามวันที่อัพเดต เป็นต้น
การแสดงผลรูปภาพรายการ
สามารถเลือกอัตราส่วนของขนาดภาพ เป็น สี่เหลี่ยมจัตุรัส แนวนอน หรือ แนวตั้ง
จำนวนรายการต่อหน้า
สามารถกำหนดได้ว่าจะให้แสดงกี่รายการต่อหน้า
 1495
ผู้เข้าชม
Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์