ฟังก์ชั่นแสดงรายการบทความ

ฟังก์ชั่นแสดงรายการหมวดหมู่
ฟังก์ชั่นแสดงรายการบทความ

ฟังก์ชั่นบทความของ SoGoodWeb

การแสดงรายการบทความ

จะสามารถตั้งค่าและกำหนดสิทธิ์ต่างๆ ในการใช้งานการแสดงรายละเอียดบทความเมื่อกดปุ่มตั้งค่า จะปรากฎหน้าจอดังต่อไปนี้
ปุ่มตั้งค่า

บทความที่เกี่ยวข้องจะอยู่ในส่วนการตั้งค่าขั้นตอนสุดท้าย ที่จะระบุการเปิด / ปิด การใช้งาน และให้แสดงในรูปแบบใด ก่อนทำการบันทึก

บทความที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการแสดงผล

เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน

รายการ   รูปแบบและชื่อบทความ

การเชื่อมโยงโดย tags

เรียงโดย

จัดเรียงบทความ

หลังบ้าน

สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลของหน้าจอ ประกอบกับจำนวนที่ ต้องการให้แสดงต่อหน้า จนถึงการเรียงลำดับบทความที่ต้องการ จะให้แสดง

รูปแบบการแสดงผลจำนวนรายการต่อหน้า


เรียงโดย

จัดเรียงบทความ
หน้าบ้านเว็บไซต์
 806
ผู้เข้าชม
Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์