ระบบสินค้า

ระบบสินค้า

ระบบสินค้าของ SoGoodWeb

ตั้งค่าสินค้าแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ

ตั้งค่าร้านค้า

สิทธิ์การซื้อสินค้า
สามารถเลือกได้ 2 แบบคือ ทุกคนสามารถซื้อสินค้าได้ หรือ สมาชิกเท่านั้นที่ซื้อสินค้าได้
เปิดปิดการใช้งาน
สามารถกำหนดช่องทางจัดส่งที่ต้องการแสดงให้ผู้ใช้เลือกตอนสั่งซื้อสินค้าได้
ตั้งค่าร้านค้า

การแสดงรายการหมวดหมู่

การแสดงรายละเอียดหมวดหมู่ของสินค้า จะต้องมีการเลือกรูปแบบการ แสดงผลของสินค้า กำหนดจำนวนการแสดงผลต่อหน้า และเลือกการ เรียงลำดับการแสดงผล

เรียงโดย

สามารถกำหนดได้ว่าจะแสดงรายการหมวดหมู่สินค้าโดยเรียงตามอะไร

รูปแบบการแสดงผล

สามารถกำหนดได้ว่าจะแสดงรายการในรูปแบบไหน โดยจะแสดงตัวอย่างจริงตามรูปแบบที่ผู้ใช้เลือกก่อนบันทึก

การแสดงรูปภาพรายการ

สามารถเลือกอัตราส่วนของขนาดภาพ เป็น สี่เหลี่ยมจัตุรัส แนวนอน หรือ แนวตั้ง

จำนวนรายการต่อหน้า

สามารถกำหนดได้ว่าจะให้แสดงกี่รายการต่อหน้า

การแสดงรายการสินค้า

จะสามารถตั้งค่าและกำหนดสิทธิ์ต่างๆ ในการใช้งานการแสดงรายละเอียดสินค้าเมื่อกดปุ่มตั้งค่า จะปรากฎหน้าจอดังต่อไปนี้

ตั้งค่าระบบสินค้า

ผู้ใช้คลิกปุ่ม ระบบแสดงแบบฟอร์มให้ผู้ใช้กำหนดการตั้งค่า

ตั้งค่าระบบสินค้า

เรียงโดย

สามารถกำหนดได้ว่าจะแสดงรายการหมวดหมู่สินค้าโดยเรียงตามอะไร

รูปแบบการแสดงผล

สามารถกำหนดได้ว่าจะแสดงรายการในรูปแบบไหน โดยจะแสดงตัวอย่างจริงตามรูปแบบที่ผู้ใช้เลือกก่อนบันทึก

การแสดงรูปภาพรายการ

สามารถเลือกอัตราส่วนของขนาดภาพ เป็น สี่เหลี่ยมจัตุรัส แนวนอน หรือ แนวตั้ง

จำนวนรายการต่อหน้า

สามารถกำหนดได้ว่าจะให้แสดงกี่รายการต่อหน้า

ระบบสินค้าที่เกี่ยวข้อง

ระบบสินค้าที่เกี่ยวข้อง

เปิด/ปิด การใช้งาน
สามารถเลือก เปิด/ปิด การใช้งาน ระบบสินค้าที่เกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงโดยใช้ Tag
ส่วนสำหรับระบุการเชื่อมโยงว่าจะใช้การเชื่อโยงโดน Tag หรือกำหนดเองถ้า กำหนดเอง จะใช้ข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้องในหน้าการเพิ่มหรือแก้ไขสินค้า
การเรียงลำดับการแสดงสินค้าเกี่ยวข้อง
ส่วนสำหรับระบุรูปแบบการเรียงลำดับการแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องว่า จะเรียงตามอะไร เช่น เรียงตามจำนวนผู้เข้าชม เรียงตามวันที่อัพเดต เป็นต้น
การแสดงผลรูปภาพรายการ
สามารถเลือกอัตราส่วนของขนาดภาพ เป็น สี่เหลี่ยมจัตุรัส แนวนอน หรือ แนวตั้ง
จำนวนรายการต่อหน้า
สามารถกำหนดได้ว่าจะให้แสดงกี่รายการต่อหน้า
 2474
ผู้เข้าชม
Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์