ระบบ Cloud Computing

"การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ"
เพราะ Cloud Computing

เป็นการทำงานโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มากมายบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งเราเพียงแต่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยไม่ต้องสนใจว่า ทรัพยากรที่ใช้อยู่นั้นมาจากต่างที่ต่างระบบเครือข่าย

ทั้งที่อยู่ใกล้ ๆ หรือไกลออกไป เป็นการใช้ทรัพยากรภายในเครือข่ายขนาดใหญ่ จึงใช้สัญลักษณ์รูปก้อนเมฆแทนที่ตั้งของทรัพยากรคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีไว้ ให้บริการโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามแทน

Cloud Computing

ทำไม SoGoodWeb ถึงเลือกใช้ Cloud Computing?

มีความคล่องตัว ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลจาก Server ได้ตามต้องการ มีความยืดหยุ่น สามารถขยายหรือลดโครงสร้างพื้นฐานได้
    สะดวก และง่ายต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
Reduction in costs:มีต้นทุนที่ลดลงเนื่องจากผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Server ขนาดใหญ่ด้วยตนเองลดภาระต้นทุนเกี่ยวกับ
    การติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ประมวลผลขนาดใหญ่
Freedom of Location : มีอิสระจากอุปกรณ์ และสถานที่ เพราะผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลได้จากทุกแห่งทั่วโลกที่สามารถ
    เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
Scalability and speed : การขยายตัวเป็นแบบ (Scalability) สูง สามารถเข้าถึงแพลทฟอร์มที่หลากหลายและความสามารถ
    ในการทำงานร่วมกับแพลทฟอร์มที่ยึดหยุ่นและมีศักยภาพด้วยโครงสร้างที่หลากหลาย
มีความไว้วางใจ (Reliability) สูงขึ้น
มีความยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งได้จากการใช้ทรัพยากรที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ
มีความปลอดภัย (Security) สูง เนื่องจากทุกๆ โปรแกรมและไฟล์ทั้งหมดจะถูกเก็บอยู่ใน Supercomputer
    ส่วนกลางที่มีขนาดใหญ่ หรือจัดเก็บอยู่ใน Network ความเร็วสูง
Reduce run time and response time : เพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลของโปรแกรมประยุกต์   
    ทำให้โปรแกรมที่มีการคำนวณ และประมวลผลที่ยุ่งยากและซับซ้อนสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น
Enabling Innovation: ได้รับบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่เสมอ
Ease of Use: ใช้งานง่าย โดยเปรียบเหมือนเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน

ประโยชน์ของระบบ Cloud Computing

ทีมงาน SoGoodWeb นำเอาระบบ Cloud Computing มาใช้กับเว็บไซต์ของ SoGoodWeb ทั้งหมด เพื่อมอบประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าทุกท่าน ซึ่งประโยชน์ของระบบ Cloud Computing มีอะไรบ้าง มาดูกันค่ะ

  1. ลูกค้าได้รับความปลอดภัยด้านการเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ หมดกังวลปัญหาเรื่องความเสียหายของ Server และ การถูกโจรกรรม และจู่โจมจาก Hacker
  2. ลดต้นทุนการบริหารงานบุคลากรดูแล Server และค่าบริหารจัดการ Server เนื่องจากระบบ Cloud Computing มีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลแทน
  3. สามารถเพิ่ม หรือลดพื้นที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์ได้ง่าย โดยที่ไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยน Hardware หรือ Software ที่ใช้บริการอยู่ สามารถเพิ่มหรือลดได้เลยทันที
  4. สามารถเข้าถึงข้อมูลบนระบบ Cloud Computing ได้หลากหลายช่องทาง ทั้งเจ้าของกิจการและลูกค้าผู้ใช้งาน
  5. ลูกค้ามีเครื่องแม่ข่ายในการเก็บข้อมูลที่ดี มีระบบสำรองข้อมูลที่ดีเยี่ยม และมีเครือข่ายความเร็วสูง

ประโยชน์ต่อผู้ใช้เทคโนโลยีแบบ Cloud Computing


ผู้ใช้ระบบ Cloud Computing จะได้รับประโยชน์และความสะดวกในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้


1. การสร้างระบบคอมพิวเตอร์สามารถตั้งอยู่ที่ไหนก็ได้ ผู้ใช้ไม่ต้องทราบสถานที่ตั้งขอให้มีเครือข่ายที่มีแบนด์วิทธ์พอเพียงเท่านั้น (ตัวอย่างเช่น เราเองไม่เคยทราบว่า Google นั้นตั้งอยู่ที่ใดบ้าง) ทำให้เราสามารถย้ายระบบคอมพิวเตอร์ไปก่อสร้างศูนย์ข้อมูลมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำ เช่น ราคาที่ดินถูก อยู่ใกล้โรงไฟฟ้าหรือแหล่งพลังงานราคาถูก เคยมีคนบอกว่าสถานที่ในการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดยักษ์แห่งอนาคตอาจเป็นที่เย็นๆ เช่น ยุโรปเหนือ หรือ ไอซ์แลนด์ ซึ่งความหนาวเย็นทั้งปี สามารถนำมาระบายความร้อนได้อัตโนมัติและในราคาถูก
2. ระบบจะทำให้เกิดการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการแบ่งสรรการใช้งานระหว่างผู้ใช้จำนวนมหาศาล ทำให้สามารถออกแบบระบบที่ไม่ต้องเผื่อการใช้งานที่รับงานหนักไว้มากนัก นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มจำนวนเครื่องได้ง่ายเมื่อมีความต้องการสูงขึ้น
3.ทำให้เกิดการแยกกันระหว่างการบำรุงรักษาโครงสร้างด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายออกจากการบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์อย่างชัดเจน ทั้งนี้เป็นผลจากแนวคิดของ เวอร์ชวลไลเซชั่นและ ไดนามิคโปรวิชั่นนิ่งที่คุมการจัดสรรทรัพยากรไอทีตามความต้องการด้วยนอกจากนั้นการแยกส่วนของการติดต่อผู้ใช้ออกด้วยเทคโนโลยี เว็บ 2.0 ทำให้ผู้ใช้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างระบบน้อยมาก 
4. ทำให้เกิดการแยกระหว่างการโปรแกรมและระบบที่ใช้รันงาน ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายโปรแกรมไปบนระบบ ผลคือ ความมีเสถียรภาพจะสูงขึ้นเนื่องจากสามารถ รันโปรแกรมหลายชุดและย้ายออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ที่เกิดปัญหาได้ง่ายและสุดท้ายนี้ แนวคิดนี้ ทำให้เกิดการเช่าซื้อพลังการประมวลผลเป็นการประหยัดการซื้อระบบมาทำงานที่เกิดไม่บ่อยนัก หรืองานหนักๆที่นานๆจะเกิดขึ้นสักหน
 4697
ผู้เข้าชม
Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์