วิทยากรให้ความรู้เรื่องการพัฒนา Web Application แก่นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิทยากรให้ความรู้เรื่องการพัฒนา Web Application แก่นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 20 กันยายน 2560 นายปัญจกิตติ์ ปวงมาลา ผู้จัดการ บริษัท โปรซอฟท์ เว็บ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการพัฒนา Web Application แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและให้ความรู้แก่นักศึกษา สู่การเป็นมืออาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในรายวิชา หลักการเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการสร้างเว็บเพจแบบไดนามิค และการประยุกต์ใช้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการตอบรับจากคณาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างดี

 1032
ผู้เข้าชม
Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์