Prosoft Group ร่วมลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

Prosoft Group ร่วมลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้บริหาร Prosoft Group ได้เดินทางไปร่วมลงนาม MOU กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและให้ความรู้แก่นักศึกษา สู่การเป็นมืออาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ต่อไป

 692
ผู้เข้าชม
Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์