โดเมนเนม (Domain Name)

คำถามที่พบบ่อย FAQs

เรายินดีช่วยเหลือคุณหาคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ SoGoodWeb

โดเมนเนม (Domain Name)

15 รายการ
หากซื้อแพ็กเกจเว็บไซต์และจดโดเมนแล้ว คนอื่นสามารถเอาชื่อโดเมนที่เราจดไปใช้ต่อได้หรือไม่
100 ผู้เข้าชม
ได้ค่ะ คุณสามารถชี้โดเมนของคุณมาที่ร้านค้าของคุณได้ โดยทำขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ แจ้งผู้ให้บริการโดเมนของคุณให้เปลี่ยนค่า DNS ของโดเมนมาที่....
569 ผู้เข้าชม
โดเมน .or.th องค์กรที่สามารถจดโดเมนนี้ได้จะต้องเป็นองค์กร สมาคม มูลนิธิ เอกสารที่ใช้ในการจดโดเมนเนม คือ หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ...
337 ผู้เข้าชม
โดเมนเนม .in.th ใช้สำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป หลักฐานสำหรับการจดโดเมนเนมสำหรับองค์กร ใช้เอกสารการจัดตั้งองค์กร ที่ออกโดยทางราชการ สำหรับบุคคลทั่วไป ใช้บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตทำงานในประเทศไทย เอกสารทั้งหมดต้องมีลายเซ็นต์ของ Administrative Contact กำกับมาบนเอกสาร...
547 ผู้เข้าชม
เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .net.th สำหรับนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔...
353 ผู้เข้าชม
หนังสือที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด รับทราบ...
424 ผู้เข้าชม
ธุรกิจ SME ม่สามารถจดโดเมนเป็น .ac.th ได้ โดเมน .ac.th มีไว้สำหรับสถาบันการศึกษาที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยจะจดโดเมนเนม .ac.th ได้เพียง 1 ชื่อต่อ 1 องค์กร และชื่อที่ จดโดเมนเนม ต้องเป็นชื่อเต็ม/ชื่อย่อ/ส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อสถาบันการศึกษา...
483 ผู้เข้าชม
องค์กรภาคธุรกิจทั่วไปไม่สามารถจดโดเมนเป็น .mi.th ได้ เพราะโดเมน .mi.th ใช้ได้เฉพาะ กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด เท่านั้น เว้นเเต่ในกรณีที่ได้ หนังสือรับรองจาก กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ว่าอนุญาตให้หน่วยงาน/องค์กรของท่าน จดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .mi.th ได้...
698 ผู้เข้าชม
การจดโดเมนเนม .co.th สามาจดได้สำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน ผู้จดโดเมนเนม ภายใต้หมวดหมู่นี้จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย การจดโดเมนเนม ภายใต้ ".co.th" ของแต่ละ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถกระทำได้เพียง 1 ชื่อ โดยชื่อที่ จดโดเมนเนม ได้นอกเหนือจาก ชื่อ/ชื่อย่อ/ส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อบริษัท...
1570 ผู้เข้าชม
การต่ออายุโดเมนเนมสามารถดำเนินการได้ทันทีไม่จำเป็นต้องรอหมดอายุ แต่ถ้าโดเมนหมดอายุแล้วอาจจะเสียสิทธิ์ในการครอบครองโดเมน และอาจจะมีผลต่ออันดับใน Google
629 ผู้เข้าชม

ติดต่อเรา

หากยังไม่พบคำตอบหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Follow us

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์