โดเมนเนม (Domain Name)

คำถามที่พบบ่อย FAQs

เรายินดีช่วยเหลือคุณหาคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ SoGoodWeb

ติดต่อเรา

หากยังไม่พบคำตอบหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่

โดเมนเนม (Domain Name)

15 รายการ
หากซื้อแพ็กเกจเว็บไซต์และจดโดเมนแล้ว คนอื่นสามารถเอาชื่อโดเมนที่เราจดไปใช้ต่อได้หรือไม่
ได้ค่ะ คุณสามารถชี้โดเมนของคุณมาที่ร้านค้าของคุณได้ โดยทำขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ แจ้งผู้ให้บริการโดเมนของคุณให้เปลี่ยนค่า DNS ของโดเมนมาที่....
โดเมน .or.th องค์กรที่สามารถจดโดเมนนี้ได้จะต้องเป็นองค์กร สมาคม มูลนิธิ เอกสารที่ใช้ในการจดโดเมนเนม คือ หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ...
โดเมนเนม .in.th ใช้สำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป หลักฐานสำหรับการจดโดเมนเนมสำหรับองค์กร ใช้เอกสารการจัดตั้งองค์กร ที่ออกโดยทางราชการ สำหรับบุคคลทั่วไป ใช้บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตทำงานในประเทศไทย เอกสารทั้งหมดต้องมีลายเซ็นต์ของ Administrative Contact กำกับมาบนเอกสาร...
เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .net.th สำหรับนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔...
หนังสือที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด รับทราบ...
ธุรกิจ SME ม่สามารถจดโดเมนเป็น .ac.th ได้ โดเมน .ac.th มีไว้สำหรับสถาบันการศึกษาที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยจะจดโดเมนเนม .ac.th ได้เพียง 1 ชื่อต่อ 1 องค์กร และชื่อที่ จดโดเมนเนม ต้องเป็นชื่อเต็ม/ชื่อย่อ/ส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อสถาบันการศึกษา...
องค์กรภาคธุรกิจทั่วไปไม่สามารถจดโดเมนเป็น .mi.th ได้ เพราะโดเมน .mi.th ใช้ได้เฉพาะ กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด เท่านั้น เว้นเเต่ในกรณีที่ได้ หนังสือรับรองจาก กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ว่าอนุญาตให้หน่วยงาน/องค์กรของท่าน จดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .mi.th ได้...
การจดโดเมนเนม .co.th สามาจดได้สำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน ผู้จดโดเมนเนม ภายใต้หมวดหมู่นี้จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย การจดโดเมนเนม ภายใต้ ".co.th" ของแต่ละ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถกระทำได้เพียง 1 ชื่อ โดยชื่อที่ จดโดเมนเนม ได้นอกเหนือจาก ชื่อ/ชื่อย่อ/ส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อบริษัท...
การต่ออายุโดเมนเนมสามารถดำเนินการได้ทันทีไม่จำเป็นต้องรอหมดอายุ แต่ถ้าโดเมนหมดอายุแล้วอาจจะเสียสิทธิ์ในการครอบครองโดเมน และอาจจะมีผลต่ออันดับใน Google
การตั้งชื่อ Domain Name จะต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข มีขนาดไม่เกิน 67 ตัวอักษร อักขระพิเศษใช้ได้แค่ขีด(-) และต่อการจดจำต้องไม่มีสัญลักษณ์พิเศษ เช่น...
สามารถจดโดเมนได้แต่ต้องเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและตั้งอยู่ในประเทศไทย เท่านั้น พร้อมหลักฐานการจดทะเบียน มีค่าบริการ 900 บาท/ปี ...
ฟรีโดเมนเนม .com , .net , .org , .biz , .info สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการแพ็กเกจ Shop กับ แพ็กเกจ Content ค่ะ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่....
เว็บไซต์สำเร็จรูป Package ฟรี ไม่สามารถจด Domain name ได้ค่ะ...
เนื่องจาก Domain name จะช่วยให้ผู้ที่ใช้งานสามารถเข้าถึง หรือ เรียกไปยัง Host ที่ต้องการได้ง่าย...
Follow us

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์