บริการออกแบบ Logo

* ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

Logo A

฿ 2,000.00

Logo B

฿ 3,000.00

Logo C

฿ 5,000.00

  สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ
อัตราค่าบริการ 1 ครั้ง ฿ 2,000.00 ฿ 3,000.00 ฿ 5,000.00
การออกแบบ เน้นตัวอักษร เน้นตัวอักษร เพิ่มลวดลาย เน้นลายเส้น ลวดลาย
แก้ไขงาน 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง
ได้รับไฟล์งานอาร์ตเวิร์ค
หมายเหตุ
  • จำนวนสิทธิ์ของแต่ละแพ็กเกจไม่สามารถนำมารวมกันได้
  • จำนวนสิทธิ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับสิทธิ์สูงสุดเท่านั้น
  • ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์