การเพิ่มเมนู

การเพิ่มเมนู

ระบบจัดการเมนู เป็นระบบสำหรับการจัดการเมนู และกลุ่มเมนูของเว็บไซต์ตนเอง โดยผู้ดูแลระบบเท่านั้นมีสิทธิ์ในการเข้าถึงการใช้งานในส่วนนี้

VDO จัดการกลุ่มเมนู

1. การเพิ่มเมนู

1.07

 650
ผู้เข้าชม
Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์