ระบบทัวร์

ระบบทัวร์

สามารถจัดการทัวร์ โดยการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขทัวร์ในระบบ สามารถกำหนดทัวร์โดยลูกทัวร์ หรือหัวหน้าทัวร์เป็นคนกำหนดได้ 

VDO การตั้งค่าระบบทัวร์

1. จัดการทัวร์

-

2. หมวดหมู่ทัวร์

-

3. จัดการโปรโมชั่น

-

4. ตั้งค่าการชำระเงิน

-

5. จัดการการจองทัวร์

-

6. ตั้งค่าเกี่ยวกับทัวร์

-

 216
ผู้เข้าชม
Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์