ระบบสินค้า

ระบบสินค้า

การตั้งค่าสินค้า สามารถจัดการข้อมูลสินค้า โดยการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขสินค้าในระบบ สามารถกาหนดหมวดหมู่ให้แต่ละสินค้าได้ ซึ่งจะได้อธิบายต่อไปในขั้นตอนการเพิ่มสินค้า แถบจัดการสินค้า

VDO การตั้งค่าสินค้า

1. การเพิ่มสินค้า

1.47

2. การเพิ่มหมวดหมู่สินค้า

1.06

3. การตั้งค่าสินค้า

1.29

4. การเพิ่มบัญชีธนาคาร

1.06

5. รูปแบบการขนส่งสินค้า

0.41

 202
ผู้เข้าชม
Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์