ระบบห้องพัก

ระบบห้องพัก

สามารถจัดการข้อมูลห้องพัก โดยการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขห้องพักในระบบ สามารถกำหนดประเภทเตียงให้แต่ละประเภทห้องพักได้ 

VDO การตั้งค่าห้องพัก

1. จัดการประเภทห้องพัก

-

2. จัดการประเภทเตียง

-

3. จัดการการโปรโมชั่น

-

4. ตั้งค่าการชำระเงิน

-

5. จัดการการจองห้องพัก

-

6. ตั้งค่าเกี่ยวกับห้องพัก

-

 576
ผู้เข้าชม
Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์