ระบบร้านอาหาร

ระบบร้านอาหาร

สามารถจัดการข้อมูลเมนูอาหาร โดยการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขเมนูอาหารในระบบ สามารถกำหนดหมวดหมู่อาหารให้แต่ละเมนูอาหารได้ 

VDO การตั้งค่าร้านอาหาร

1. จัดการเมนูอาหาร

-

2. จัดการหมวดหมู่อาหาร

-

3. จัดการจองโต๊ะ/สั่งอาหาร

-

4. ตั้งค่าเกี่ยวกับร้านอาหาร

-

 678
ผู้เข้าชม
Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์