เตรียมตัวก่อนเริ่มทำเว็บไซต์

เตรียมตัวก่อนเริ่มทำเว็บไซต์

1. มองหาจุดเป้าหมาย ของความต้องการเว็บไซต์

โดยให้ผู้ประกอบการวิเคราะห์ว่าธุรกิจของตนเองนั้น เป็นธุรกิจประเภทไหน ต้องการทำเว็บไซต์มาเพื่อ จุดประสงค์ใด อาทิเช่น ต้องการทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า, เว็บไซต์เพื่อสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการและลูกค้า หรือเว็บไซต์เพื่อเป็นร้านค้าออนไลน์ เป็นต้น

 

2. มองหาสีประจำสินค้า หรือองค์กร

ในสินค้าและองค์กรจะมีสีประจำเพื่อเป็นการสร้างเอกลักษณ์ของสิ่งนั้นๆเป็นหลักอยู่แล้ว ดังนั้นหากทำ เว็บไซต์ต้องใช้สีประจำสินค้า บริการ หรือองค์กรนั้นๆมาเป็น Theme สีหลักของเว็บไซต์ โดยจำเป็นต้องเป็นสีที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งถือว่าเว็บไซต์เป็นตัวแทนสื่อถึงความเป็นสินค้านั้นๆได้อย่างชัดเจน

 

3. จัดเตรียมข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ

การเตรียมข้อมูลทั้งหมดก่อนการทำเว็บไซต์ เป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถ วางแผนได้ว่า ในเว็บไซต์นั้นๆจะมีข้อมูลส่วนไหน ต้องการให้มีการจัดวางข้อมูลอย่างไร ควรมีกี่แถบเมนู (Tab Menu) และเว็บไซต์ควรจะมีทั้งหมดกี่หน้า ซึ่งข้อมูลที่เตรียมไว้นั้น ควรเป็นข้อมูลที่เป็นไฟล์ Word หรือ Notepad เพื่อความสะดวกในการเพิ่มข้อมูลลงเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว

 

4. ตั้งชื่อเว็บไซต์

ชื่อเว็บไซต์ที่ตั้งควรเกี่ยวข้องกับชื่อ หรือความหมายที่สื่อถึงสินค้าและบริการนั้นๆอย่างชัดเจน ไม่แปลกแยกกันมากเกินไประหว่างชื่อสินค้า ชื่อองค์กร หรือชื่อเว็บไซต์ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาของลูกค้า ซึ่งเป็นชื่อที่ควรสั้น กระชับ ได้ใจความ สามารถสะกดชื่อเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย หลีกเลี่ยงการใช้ – ระหว่างชื่อเว็บไซต์

 

5. จัดทำเว็บไซต์

ขั้นตอนการทำเว็บไซต์ ผู้ประกอบการสามารถเลือกช่องทางการทำเว็บไซต์ได้หลายช่องทาง อาทิเช่นเว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์สั่งทำ เป็นต้น

 

บทความโดย: คุณเพ็ญวิสาข์ หล้าตานะ

 955
ผู้เข้าชม
Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์