ขั้นตอนการทำเว็บไซต์

ขั้นตอนการทำเว็บไซต์

 ขั้นตอนการทำเว็บ

 

1. เลือกรูปแบบเว็บไซต์

การเลือกรูปแบบในการทำเว็บไซต์ สามารถเลือกได้จาดหลากหลายวิธี อาทิเช่น เลือกจาก Theme สีของสินค้า บริการ องค์กร, เลือกจากรูปแบบการจัดวาง Lay Out ของเว็บไซต์, เลือกจากความชื่นชอบส่วนบุคคล เป็นต้น ซึ่งการเลือกรูปแบบเว็บไซต์ด้วยตัวเจ้าของเว็บไซต์เอง จะทำให้ได้รับเว็บไซต์ที่พึงพอใจ และตรงตามความต้องการของเจ้าของเว็บไซต์เอง

 

2. ตกแต่งเว็บไซต์

หลังจากเลือกรูปแบบของเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มทำการตกแต่งเว็บไซต์ โดยเริ่มตั้งแต่หน้าแรก (Homepage) ของเว็บไซต์ ซึ่งสามารถตกแต่งจากพื้นหลังของเว็บไซต์ (Background) หรือตกแต่งจากการใช้ป้ายโฆษณา (Banner) เพื่อใช้เป็นตัวแทนสื่อถึงสินค้าและบริการ และตกแต่งเพื่อความสวยงามของเว็บไซต์

 

3. สร้างเมนูเว็บไซต์

หลังจากตกแต่งเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มสร้างเมนูว่า เว็บไซต์ของเราต้องมีข้อมูลหลักๆส่วนไหนบ้าง ทั้งเมนูหลังด้านบน และเมนูด้านข้าง รวมทั้งเมนูย่อยที่ต้องการแบ่งเป็นหมวดหมูของสินค้าและบริการ เพื่อความสะดวกในการค้นหาสินค้าและบริการ

 

4. เพิ่มข้อมูล และรูปภาพ

สิ่งสำคัญของเว็บไซต์คือข้อมูลของเว็บไซต์ทั้งหมด และภาพประกอบสินค้า เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจ และเห็นถึงตัวอย่างความเป็นสินค้านั้นๆ อย่างง่ายดายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ยิ่งข้อมูลของเว็บไซต์นั้นๆมีมากแค่ไหน ยิ่งเป็นส่วนทำให้ลูกค้าสนใจในการค้นหาสินค้าและบริการในเว็บไซต์นั้นๆ รวมถึงเป็นช่องทางการค้นหาจาก Search Engine เข้ามาสู่เว็บไซต์มากยิ่งมากเท่านั้น

 

5. ตรวจสอบ และเพิ่มระบบ Social Network

หลังจากสร้างเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว สิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้เลยสำหรับเว็บไซต์ในยุคปัจจุบันนั่นคือ การเพิ่มช่องทางของ Social Network ที่ผู้ประกอบการมีลูกประเภท อาทิเช่น Facebook Twitter เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นช่องทางสำคัญ ที่ทำให้ลูกค้าท่านอื่นๆ สามารถรับทราบถึงความเคลื่อนไหว และรายละเอียดของสิ่งที่องค์กรต้องการสื่อถึงลูกค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

 

6. โฆษณา และทำให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จัก

เมื่อมีเว็บไซต์แล้ว หากไม่ทำการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือโปรโมทเว็บไซต์ สิ่งที่ทำมาทั้งหมดก็ไร้ซึ่งประโยชน์ เป็นเพียงแค่เว็บไซต์หนึ่งทีไม่ได้รับความสนใจ และไม่มีผลต่อฐานความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น ซึ่งก็ไม่ต่างกับการไม่มีเว็บไซต์ใดๆ นั่นเอง หากเราต้องการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์เพื่อเพิ่มฐานการตลาดเป้าหมายได้อย่างคุ้มค่านั้น ต้องทำการโปรโมท ให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จักของลูกค้าขึ้นเรื่อย ซึ่งวิธีการง่ายๆได้แก่การทำ SEO เพื่อให้ติด Search Engine ในการค้นหาของลูกค้า และนำลูกค้าเข้าสู่สินค้าและการบริการของเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

Credit : คุณเพ็ญวิสาข์ หล้าตานะ

 37451
ผู้เข้าชม
Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์