Digital Marketing

 

       ในปัจจุบันช่องทางในการทำการตลาดมีรูปแบบใหม่ๆ มากขึ้นโดยเฉพาะการทำการตลาดบนโลก Internet สาเหตุที่ธุรกิจต่างๆ ต้องการทำการตลาดบนโลกอินเตอร์เน็ตก็เนื่องด้วยลงทุนน้อย ได้ผลลัพธ์สูงดังนั้นหลายต่อหลายธุรกิจจึงได้พยายามที่จะหาหนทางในการทำการตลาดบนโลก Internet การทำ Digital Marketing  มีช่องทางที่หลากหลาย  ดังนี้

 

 

Website

 

 

  • Website เป็นที่แน่นอนว่าหากใครที่คิดจะทำกิจกรรมใดบนโลก Internet นั้นมักนึกถึงการมี Website เป็นของตัวเอง แต่ในความเป็นจริงแล้วการทำการตลาดบนโลกออนไลน์นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมีเว็บไซด์ก่อนเป็นอันดับแรกก็ได้

 

 

Blog

 

 

  • Blog คือเว็บไซต์ ที่มีรูปแบบเนื้อหา เป็นเหมือนบันทึกส่วนตัวออนไลน์ หากมีข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องการอ้างถึงก็ทำการ link ไปยังเว็บอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการเพิ่มเติมข้อมูลและนอกจากนี้ ผู้ชมสามารถร่วมทำกิจกรรมในการ comments เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆได้อีกด้วย

 

 

Social Media

 

 

  • Social Media คือสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานทำการสื่อสารผ่านช่องทาง Social Network อาทิเช่น Facebook Twitter myspace Youtube เพื่อแชร์สิ่งต่างๆ การใช้บริการจะผ่าน Website ที่ให้บริการด้าน Social Network ซึ่งเนื้อหานั้นก็จะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น โดยผู้ใช้อาจใช้เพื่อให้เพื่อนในกลุ่มของตนทราบกิจกรรมที่ตนเองทำในแต่ละวัน เช่น อัพโหลดรูปภาพ วีดีโอ  ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างมาก ด้วยเพราะเทคโนโลยีพัฒนาให้ผู้ใช้สามารถทำกิจกรรมต่างๆผ่านโทรศัพท์ได้ง่ายดาย

 

 

Mobile Marketing

 

 

  • Mobile Marketing ในปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่ มิได้มีเพียงเพื่อใช้ในการพูดคุยกันเท่านั้น แต่ยังสามารถเชื่อมต่อ Internet สามารถสร้างกลุ่มเพื่อน กลุ่มทำงานเพื่อพูดคุยกันผ่าน Text หรือจะ Share รูปภาพ หรือข้อมูลต่างๆ ก็สามารถทำได้โดยง่าย มีการพัฒนา Application  เพื่อใช้ใน Smart Phone และนำเสนอข้อมูลให้บริการ ซึ่งในอนาคตตลาด Mobile Marketing จะขยายมากขึ้นเนื่องด้วย Smart Phone มีราคาที่ต่ำลง กลุ่มผู้ใช้บริการก็ยิ่งมีมากขึ้นดังนั้นจึงมองข้ามการทำ Mobile Marketing ไม่ได้อย่างเด็ดขาด

 

 

Email Marketing

 

 

  • Email Marketing นับเป็นสื่อที่เรียกได้ว่าครอบคลุมทุกด้าน เพราะสามารถนำเสนอได้ทุกสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการให้ผู้รับสารรับทราบ ไม่ว่าจะเป็น Text, Picture, VDO, Document File, Other และนอกจากนี้เนื่องด้วยการทำ Email Marketing เป็นการนำเสนอข่าวสารไปยังผู้สนใจรับข่าวสารโดยตรงทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอข่าวสารได้ดีมากขึ้น และด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันยังทำให้เราสามารถรับรู้กิจกรรมที่ผู้รับข่าวสารมีกับข่าวสารที่เราได้นำเสนออีกด้วย ผ่านการตรวจเช็ค Stat การ Open  และการ Click นับเป็นสื่อที่เรียกได้ว่าครอบคลุมทุกด้าน เพราะสามารถนำเสนอได้ทุกสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการให้ผู้รับสารรับทราบ

       จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทำ Digital Marketing ที่หลายต่อหลายธุรกิจอยากทำแต่ต้องศึกษาข้อมูลให้มากเพื่อจะได้ไม่เสียเงิน เสียเวลาไปโดยใช่เหตุ ดั้งนั้นเริ่มทำ Digital Marketing นั้นจำเป็นต้องวางรูปแบบความต้องการ งบประมาณและขั้นตอน โดยอาจทำตามวิธีด้านล่างนี้

  1. สรุปแผนการตลาดที่ใช้อยู่ว่ามีช่องทางใดบ้าง งบประมาณและผลตอบแทนที่ได้รับในแต่ละช่องทางเป็นอย่างไร
  2. คัดเลือกช่องทางที่ได้ผลตอบแทนน้อยลง เพื่อลดงบประมาณในช่องทางดังกล่าวและนำงบประมาณนั้นไปใช้กับ Digital Marketing
  3. เลือกช่องทาง Digital Marketing ที่คิดว่าเหมาะสมกับธุรกิจของตน 
  4. กำหนดลำดับการเริ่มทำ Digital Marketing และวางกลยุทธ์ในการทำการตลาด
  5. ตรวจสอบผลตอบรับและวิเคราะห์ผลตอบแทน

 

 

 

 

Credit : Mr.Moc

 1086
ผู้เข้าชม
Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์