Hosting คืออะไร

 

 Web Links

 

Hosting คือ พื้นที่ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด ซึ่งเจ้าของเว็บไซต์ทุกเว็บไซต์จำเป็นต้องมี Hosting สามารถเช่าใช้บริการรายปี ตามขนาดพื้นที่ตามความต้องการในการใช้งานจริงของแต่ละเว็บไซต์ หรือเราเรียกกันง่ายๆ ว่า พื้นที่ให้บริการฝากข้อมูลเว็บไซต์ การเช่า Hosting จะเป็นการเช่าพื้นที่ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่อง Server ของผู้ให้บริการ โดยเครื่อง Server นี้จะเชื่อมต่อ Internet ความเร็วสูง และ online 24 ชม.

 

บริการ Hosting คือ บริการให้เช่าพื้นที่ในการเก็บข้อมูลขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่เว็บไซต์ พื้นที่อีเมล์ และพื้นที่ฐานข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เช่น HTML, รูปภาพ หรือ โปรแกรมต่างๆ ไว้ที่ "เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) Web Hosting ทำหน้าที่ในการเผยแพร่เว็บเพจของเราออกสู่ internet ให้ผู้อื่นเข้าชมได้ โดย Web Hosting จะเชื่อมต่อกับ Internet ตลอดเวลาเพื่อให้บริการเมื่อมีการเรียกข้อมูลของ Web Site ที่จัดเก็บอยู่ นอกจากนี้ ยังให้บริการการใช้งาน E-mail หรือ Script ต่างๆ เป็นต้นองค์กรสามารถจัดสรรพื้นที่เก็บข้อมูลดังกล่าวในปริมาณที่ตรงกับความต้องการในการใช้งานได้ตามความต้องการ 

 

ประเภทของ Web Hosting

 

เว็บ Hosting มี 2 แบบ คือ Windows Hosting และ Linux Hosting โดยแยกตามระบบปฏิบัติการ (OS) ที่ตัวเว็บ Hosting ใช้งาน ซึ่งมีอยู่ 2 ระบบปฏิบัติการที่ใช้งานคือ Microsoft Windows Server และ Linux

 

ความแตกต่างระหว่างระบบปฏิบัติการ 2 ระบบนี้ คือ ตัว Windows Hosting สามารถใช้งานได้กับเว็บไซต์ที่เขียนโดยภาษา ASP ,ASP.net และ PHP ได้ ในขณะที่ตัว Linux Hosting สามารถใช้งานกับเว็บไซต์ที่เขียนโดยภาษา PHP ได้เท่านั้น

  

 1044
ผู้เข้าชม
Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์