ศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์

book

 

 

1. Domain Name 

 

        คือ ชื่อเว็บไซต์ (ที่ไม่มีการซ้ำกันกับเว็บไซต์อื่นๆ) เช่น google.com, enjoyday.net

 

2. Hosting 

 

        คือ พื้นที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด โดยเช่าใช้รายปี ขนาดของพื้นที่เก็บข้อมูล ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลของเว็บไซต์นั้นๆ

 

3. Website 

 

        คือ แหล่งรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของสถานประกอบการ หรือองค์กรนั้นๆ

 

4. Home Page 

 

        คือหน้าแรกของเว็บไซต์

 

5. Web Page 

 

        เป็นหน้ารายละเอียดย่อยๆ ของเว็บไซต์

 

6. Web browser 

 

        คือ โปรแกรมสำหรับเรียกดูเว็บเพจ ให้แสดงตามข้อมูลที่ผู้จัดทำเว็บไซต์ต้องการสื่อสาร ซึ่งผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถเรียกผ่าน browser หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, Safari และ Opera เป็นต้น

 

7. Header 

 

        คือ ส่วนหัวของเว็บไซต์ ซึ่งอยู่บนสุดของเว็บไซต์ แสดงชื่อเว็บไซต์ Logo และรายการเมนูหลักของเว็บ เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงคงรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมขององค์กร

 

8. Footer 

 

        คือ ส่วนท้ายของเว็บไซต์ เน้นเป็นส่วนช่องทางลัดในการสื่อสารกับองค์กร และเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญของสินค้าและบริการ รวมทั้งข้อมูลการติดต่อองค์กร เป็นต้น

 

9. Menu Bar 

 

        คือ ส่วนแถบเมนูของเว็บไซต์ 

 

10. Upload 

 

        คือ การส่งข้อมูลจากเครื่องของเราไปยัง Web Server  เมื่อเราสร้าง Web page แต่ละหน้าแล้ว ต้องส่งข้อมูลไปเก็บไว้ที่ Web Server ที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการข้อมูล www โดยอาศัยโปรแกรม FTP

 

11. Search engine

 

        เป็นเครื่องมือหรือโปรแกรมในการค้นหาเว็บต่างๆ และข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น yahoo.com,Google.com, bing.com เป็นต้น

 

12. Banner 

 

        คือ ป้ายโฆษณา หรือรูปภาพที่ต้องการสื่อถึงสินค้า และบริการในข้อความสั้นๆ และใช้รูปภาพเป็นตัวกลางหลักในการสร้างความจดจำ และดึงดูดใจลูกค้า

 

13.  SEO (Search Engine optimization) 

 

        คือ บริการจัดการให้เว็บไซต์ติดอันดับในการค้นหาของระบบ Search engine เป็นอันดับต้นๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์เข้าถึงรายละเอียด เนื้อหาของตัวเว็บไซต์ง่ายขึ้น 

 

14.  Add Product 

 

        คือ การเพิ่มสินค้า (ข้อมูลสินค้า รูปภาพ) เข้าสู่เว็บไซต์

 

15.  Add Content 

 

        คือ การเพิ่มบทความ รายละเอียดข้อมูลของเว็บไซต์ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าสู่เว็บไซต์

 

16.  Template 

 

        คือ โครงร่างของหน้าเว็บไซต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกใช้งานตามความพึงพอใจ

 

17.  Theme 

 

        คือ รูปแบบของเว็บไซต์ที่ลูกค้าต้องการ อาทิเช่น ลวดลาย โทนสี เป็นต้น

 

18.  Lay Out 

 

        คือ การจัดวางรูปแบบของเว็บไซต์ เป็นการวางสัดส่วนข้อมูลของเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย 

 

19.  Category 

 

        คือ หมวดหมู่หลักของสินค้า หรือบริการ

 

20.  Webmaster 

 

        คือ ผู้ดูแล ปรับปรุงเว็บไซต์

 

21.  E-newsletter  

 

        คือ จดหมายข่าวอิเล็คทรอนิคส์ ที่ทางเว็บไซต์จัดส่งให้สมาชิกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

 

22.  Keyword 

 

        คือคำค้นที่ระบุบนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถค้นหาเว็บได้ง่ายๆ จากคำคำนั้น

 

23.  Spam 

 

        คือ Email ที่เป็นขยะที่เราไม่ต้องการ โดยส่งมาจาก Email ที่เราไม่รู้จักซึ่งจะทำให้เราเสียพื้นที่เก็บข้อมูลของเราไปโดยเปล่า ประโยชน์ จุดประสงค์ของ Email Spam นั้นผู้ส่งส่วนใหญ่ต้องการโฆษณาบริการต่างๆ ที่ตัวเองมี

 

24.  FAQ (Frequently Asked Questions) 

 

        คือ คำถามที่พบบ่อย จากลูกค้าหรือผู้ใช้งานเว็บไซต์ ดังนั้นทางผู้ดูแลเว็บไซต์จึงนำคำถาม และคำตอบเหล่านั้น ขึ้นบนเว็บไซต์เพื่อนำเสนอให้กับผู้ใช้งานท่านอื่นๆ สามารถรับทราบถึงปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายขึ้น

 

 1150
ผู้เข้าชม
Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์